Start

Van harte welkom


Oldemarktplaats brengt mensen tot elkaar in de regio. Alle mogelijke overeenkomsten komen tot stand tussen de mensen onderling. Eventuele afspraken en vergoedingen dienen dus onderling te worden geregeld.

Oldemarktplaat rekent hiervoor geen kosten, geen provisie en geen contributie, maar wel een gezamenlijk af te spreken wederdienst bij gebruik van elke pagina met een uitroepteken (bv. "te koop !").

Op naar een buurzame samenleving!